In diepe gedachten verzonken...
...kijkt zij peinzend naar de overkant