Deel van het dakgewelf van de Grote Kerk - ook wel Sint Vituskerk genoemd - in Naarden-Vesting

Onder goddelijk toezicht, zij het gelukkig slechts van de geschilderde oud- en nieuwtestamentische figuren op het gewelf van de Grote Kerk in Naarden-Vesting, wordt tot en met 19 juni 2011 werk geëxposeerd van onder andere de fotografen Stephan Vanfleteren, Koos Breukel en Joost van den Broek.

(more…)