Feb 26

Dubbele Nationaliteit

Nox vond op een dag, vlak voordat zij opgehokt zou worden, een Brief bij de oud papier stapel. Vreemd eigenlijk dat ze die de hele dag over het hoofd had gezien. Nieuwsgierig maakte zij de brief open en begon haastig te lezen. Haar hart sprong op, de brief was namelijk van haar vriend, het Edelhert Prefectuur. Hij vroeg Nox om iets Heel Bijzonders: of zij als Erelid in de Landelijke Raad van de Edelherten zitting zou willen nemen. Ze las dat zij hiervoor uitgenodigd was omdat zij zich zo kranig verweerd had tijdens ‘de Zaak Moskovuur’. Verheugd peppend fladderde zij naar de Woon. Ze hoopte dat de Verzorgster haar snel zou komen ophokken, want dan kon ze heerlijk over dit nieuwe Avontuur gaan dromen.

De volgende ochtend werd de Woon gelukkig al heel vroeg opengemaakt door de Grote Kip. Het was namelijk Zondag en dan is de Grote Kip er vlot bij. Ze taalde echter niet naar de kom met verse Rijst. Ze sloop direct naar de Buitenwereld door het gaatje in de schutting en ging op pad.

Eenmaal aangekomen in het Duistere Woud van Lunteren trof zij haar vriend Prefectuur. Die legde haar uit wat er aan de hand was. De Landelijke Raad Van Edelherten had besloten dat het de hoogste tijd werd dat er ook een paar Andere Dieren gingen meedenken over Hoe Het Moet in het Land. En Nox zou de Eerste zijn die als Ander Dier in de Raad zou komen. Wat een eer, haar hart zwol enorm.

Ze werd voorgesteld aan de Raadsleden. De Voorzitter heette Bestuur (wat is in een naam?), en verder waren er de leden Zuur, Prematuur, Apparatuur en Prefectuur natuurlijk. Verder was er nog iemand, een heel blond Edelhert, Coiffuur Wildvuur genaamd. Dat was erg vreemd voor Nox: Edelherten hebben namelijk normaal gesproken maar één naam. Wat nog vreemder was dat Coiffuur Wildvuur geen lid van de Raad was maar Oppositie moest voeren. Dat is zoiets als dat je de besluiten van de Raad moet aanvechten. Nox vond het allemaal maar ingewikkeld.

Bestuur nam het woord en stelde voor om Nox in de Raad op te nemen. Alle leden knikten instemmend, zelfs Zuur glimlachte er bij. Plotseling trad echter Coiffuur Wildvuur naar voren. En begon een heel lang en ingewikkeld betoog. Het klonk allemaal vreselijk populistisch. Nox begreep dat hij het absoluut niet eens was met het besluit van de Raad. Coiffuur Wildvuur moest namelijk helemaal niets van Andere Dieren hebben. Die hebben maar vreemde gewoontes en komen vaak uit gebieden waar geen Edelherten wonen. Dus hoe konden Andere Dieren nu meepraten over Grote Besluiten en het Belang van het Welzijn van het Edelhert vooropstellen?

Nox raakte van slag en begon zenuwachtig haar veren te poetsen. Volgens haar ging er iets heel fouts gebeuren. Gelukkig greep Bestuur onmiddellijk in. Hij sprak over de eerste Regel die ooit in een ver verleden door een aantal Zeer Wijze Edelherten was opgesteld. En dat de mening van Coiffuur Wildvuur absoluut in strijd was met die Eerste Regel. Bestuur keek Coiffuur Wildvuur zeer boos aan. Tot Nox’ opluchting droop het blonde Edelhert met hangende staart af.

Nadat Nox zitting had genomen in de Raad (jawel lieve lezertjes, jullie weten nog wel dat Nox heel graag zit) werd haar een Schitterende Zitstok aangeboden. Ook werd er een Groot Feest gehouden dat tot diep in de nacht duurde. Na dit feest hopte Nox diep tevreden en dol gelukkig op haar nieuwe speciale stok en viel in een diepe slaap.

De volgende ochtend nam zij afscheid van de Raadsleden. Ereleden hoeven immers niet altijd bij de vergaderingen van de Raad der Edelherten aanwezig te zijn. Parmantig hipte zij in volle vaart terug naar haar eigen Woon en vertelde haar zusjes het hele Avontuur in geuren en kleuren. Wat waren die trots op Nox. Van pure vreugde legden ze die dag alle vier, en dat is heel bijzonder, een heel erg mooi ei.

1 comment

    • Bart on 4 maart 2007 at 21:14
    • Reply

    Avatar van Bart
    Oppassen dus voor Coiffuur Wildvuur!

Geef een reactie

Your email address will not be published.