Tag: 2012

Jan 01

2012

En zo is het dan 2012 geworden. Het jaar waarover al veel is geschreven; door wijzen en fantasten, door zieners en wetenschappers, recent en al heel lang geleden. Staat ons de ondergang te wachten door een natuurramp of door eigen toedoen? Wacht ons een kosmische gebeurtenis of een spirituele? Niemand die het weet. De wereld …

Continue reading »

Dec 27

Het einde van eindeloos: afscheid van Nox

Het was een bitterkoude nacht. De oostenwind gierde door de kieren van de Woon en liet het stro op akelige wijze knisperen. Maar halverwege de nacht leek het geweld toch een beetje te luwen. Enige tijd klonk er een zacht geruis en toen werd het stil. Doodstil. ‘Grappig, engelenvleugels in de kerstnacht’, dacht Hermux-Tantamoq slaperig toen …

Continue reading »